Maart 2018

21 maart 2018: het Patent en Market Court in Stockholm heeft onlangs een uitspraak gedaan in een octrooigeschil tussen Osstell AB en Integration Diagnostics.
Osstell beweerde dat het instrument van Integration Diagnostics voor contactloze metingen van de stabiliteit van de tandimplantaten inbreuk maakte op hun Europees octrooi, geldig in sommige Europese landen.
Integratie Diagnostiek ontkende inbreuk en diende ook een vordering tot nietigverklaring in. Na twee jaar procesvoering en vier dagen van mondelinge behandeling, heeft de rechtbank zijn mening gegeven en in beide gevallen partij gekozen voor Integration Diagnostics. De uitspraak was heel duidelijk met integratie van Diagnostics op alle punten.
Integration Diagnostics bedankt al onze partners voor hun ondersteuning tijdens het proces.
Deze uitspraak is een belangrijke mijlpaal voor Integration Diagnostics en PenguinRFA, waarmee wordt aangetoond dat PenguinRFA technologie gebruikt die niet onder de patenten van Osstells valt. Integratie Diagnostiek is nu nog meer vastberaden dat de strategie om implantologen gebruiksvriendelijke, betaalbare hulpmiddelen voor implantaatdiagnostiek te bieden, juist is.