Veel gestelde vragen

Vraag: is er een declaratiecode voor het gebruik van de PenguinRFA?
A: Ja, voor deze handeling kan de code J34 gebruikt worden; “Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting, € 9,78”.

Vraag: wat zijn de voordelen van het gebruik van de MulTipeg™?

A: MulTipeg™ zijn gemaakt van duurzaam titanium met verzegelde magneten en kunnen worden geautoclaveerd voor steriliteit. Ze worden gekalibreerd om consistente ISQ-waarden te garanderen en om de vergelijking van verschillende implantaatsystemen te vergemakkelijken. De met laser gemerkte MulTipeg™ zijn weefselvriendelijk en laten geen vreemd materiaal achter in de implantaten. Ze zijn zo rendabel omdat ze herbruikbaar zijn.

MulTipeg assortiment 63

 

 

Vraag: produceert PenguinRFA dezelfde ISQ-waarden als Osstell ISQ?
A: De PenguinRFA, in combinatie met de herbruikbare MulTipeg™, gebruikt in principe dezelfde ISQ-waarden als de Osstell ISQ met de wegwerpbare Smartpegs®. MulTipeg™ zijn echter gekalibreerd tegen een gemeenschappelijke standaard, wat betekent dat de ISQ-waarden vergelijkbaar zijn tussen verschillende implantaten. MulTipeg™ moeten worden gebruikt om de voordelen van het gekalibreerde systeem te krijgen.

Vraag: zijn de herbruikbare MulTipegs™ compatibel met de wegwerpbare Osstell Smartpegs®?
A: Hoewel de twee systemen in principe dezelfde ISQ-waarden voor een implantaat geven (zie echter de bovenstaande vraag over de kalibratiestandaard), zijn ze niet direct compatibel. Als PenguinRFA wordt gebruikt met Osstell Smartpegs® moeten de metingen volgens deze tabel worden aangepast. Als een Osstell-instrument wordt gebruikt met MulTipeg™, wordt deze tabel gebruikt. Dit komt omdat MulTipeg™ en Smartpegs® zijn gemaakt van verschillende materialen (titanium versus aluminium). MulTipegs™ moeten worden gebruikt om de voordelen van het gekalibreerde systeem te krijgen.

Omvormtabel PenguinRFA met Osstell Smartpeg

Omvormtabel Osstell met PenguinRFA Multipeg

Vraag: hoeveel keer mag ik de herbruikbare MulTipeg™ gebruiken?
A: Door gebruik, wassen en autoclaveren van een MulTipeg™ ontstaat slijtage en zal deze uiteindelijk vervangen moeten worden. Hoeveel keer een MulTipeg™ gebruikt kan worden ist afhankelijk van de manier waarop het wordt behandeld, maar de MulTipeg™ is gegarandeerd voor 20 autoclaafcycli.

Vraag: wat is het MulTipeg™-materiaal?
A
: De herbruikbare MulTipeg™ is gemaakt van titanium, een zeer biocompatibel materiaal dat garandeert dat er tijdens de meting geen vreemd materiaal of substantie in contact komt met het implantaat.

Vraag: hoe werk ik met het systeem onder steriele omstandigheden?
A
: Als het instrument samen met een steriele hoes wordt gebruikt, kan het in een steriele omgeving worden gebruikt. Zowel de MulTipeg™ als de MulTiPeg Driver zijn autoclaveerbaar.

Vraag: hoe lang voordat de batterijen moeten worden opgeladen?
A: Volledig opgeladen batterijen bieden meer dan één uur continue metingen. Omdat het instrument normaal slechts voor een korte tijd wordt gebruikt, betekent dit dat het voor vele sessies kan worden gebruikt voordat het moet worden opgeladen.

Vraag: naar welke cut-off ISQ-waarde moet ik streven?
A: De ISQ-waarde-eis is afhankelijk van het chirurgisch protocol (een of twee fasen), laadprotocol (onmiddellijk, vroeg, standaard, verlengd) en klinische situatie (enkele tand, volledige brug).

Vraag: is de methode gedocumenteerd?
A: Resonantie Frequentie Analyse toegepast op implantaten is gedocumenteerd in meer dan 700 gepubliceerde artikelen.

Wetenschappelijke artikelen

Vraag: is de gepubliceerde documentatie voor Resonantie Frequentie Analyse (RFA) geldig voor PenguinRFA?
A
: Het resultaat van een meting met het PenguinRFA-instrument wordt gepresenteerd als een ISQ-waarde. Intern onderzoek toont aan dat PenguinRFA samen met MulTipegs™ dezelfde resultaten oplevert als andere instrumenten voor het meten van ISQ.