ISQ-schaal en klinische richtlijnen

Implantaat stabiliteit meten met Resonantie Frequentie Analyse (RFA) , declaratiecode J34 

De techniek erachter
Het PenguinRFA apparaat meet de resonantie van de herbruikbare MulTipeg™ met een contactloze techniek. De techniek is de Resonantie Frequentie Analyse (RFA) en de meeteenheid is de Implantaat Stabiliteit Quotiënt (ISQ). (RFA) en (ISQ) werden geïntroduceerd in de tandheelkundige implantaatindustrie in 2001 en zijn nu gevestigde methoden voor het meten van implantaatstabiliteit en osseoïntegratie. Niet-invasief, objectief, nauwkeurig en herhaalbaar.

                                                                                         

 

 

ISQ-schaal en klinische richtlijnen
Plaats de MulTipeg™ met de driver op het implantaat (ongeveer 6-8 Ncm/torque) en richt eenvoudig met het apparaat op de magneet bovenop de MulTipeg™. De MulTipeg™ wordt aangeslagen door magnetische pulsen en trilt vanwege de stijfheid in het contactgebied tussen het bot en het implantaat oppervlak.

Binnen 1 seconde kun je de ISQ-waarde aflezen op de display.

De PenguinRFA meet de frequentie van de trilling en vertaalt dit naar een ISQ-schaalwaarde tussen 1 en 99. Hoe hoger de ISQ-waarde, hoe beter de stabiliteit. RFA meet implantaat stabiliteit als een functie van interfacestijfheid, die correleert met implantaat verplaatsing (micromobiliteit). De lokale botdichtheid bepaalt de ISQ-waarde en wordt beïnvloed door factoren zoals de plaatsingstechniek van het implantaat, het implantaat ontwerp en de genezingsduur. Implantaten met lage en/of dalende ISQ-waarden lijken een verhoogd risico op falen te vormen in vergelijking met implantaten met hoge en/of toenemende waarden.

Osseoïntegratie
Waarden boven ISQ 70 duiden op een zeer stabiel implantaat met lage micromobiliteit.  Deze waarde wordt aanbevolen bij  eenfasig implanteren en bij directe belasting. Door een meting te doen direct na het plaatsen van het implantaat en nogmaals vóór het belasten van het implantaat, kan de mate van osseoïntegratie worden bepaald.

Waarden in het bereik van 75 ISQ betekent dat het implantaat al zo stabiel is dat osseointegratie geen significante stabiliteit kan toevoegen. Het bewijs van osseoïntegratie is het ontbreken van een daling in ISQ.

Als het implantaat een lage initiële ISQ heeft, bijvoorbeeld 55, zal osseoïntegratie in de loop van de tijd stabiliteit toevoegen.